SZO upozorava: Zaraziće se pola svjetske populacije

Malarija je bolest od koje i dalje svake godine obole milioni ljudi i od čijih posljedica život izgubi oko 400.000, uglavnom djece u Africi. Razlog za tako crnu statistiku je, prema saopštenju Svjetske zdravstvene organizacije, taj što je borba protiv ove infekcije u zastoju.

SZO je upozorila da su i sredstva koja se prikupljaju protiv ove bolesti, od koje svaka dva minuta umre jedno dijete, bez porasta, kao i da se polovina svjetske populacija nalazi pod rizikom da bude zaražena od malarije. Svjetska organizacija je pozvala države donatore i vlade zemalja koje su najviše pogođene ovom bolešću koju prenose komarci da pojačaju borbu protiv nje.

"Svijet je pokazao da napredak može biti učinjen. Ali napredak je značajno usporen", izjavio je stručnjak SZO za malariju Pedro Alonso. On je svoju izjavu potkrijepio podacima SZO, prema kojima je broj oboljelih od malarije sa 239 miliona 2010. pao na 214 miliona 2015. Broj smrtnih slučajeva je sa 607.000 (2010) pao na 500 hiljada 2019, dodao je Alonso.

Izvor: AntenaM