Projekat Romakted će značajno pomoći lakšoj integraciji Roma u društvenu zajednicu

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić kazala je na sastanku predstavnika lokalne uprave sa predstavnicima projkta Romakted da je Bijelo Polje dio ovog projekta na osnovu Memoranduma o razumijevanju i saradnji između Savjeta Evrope i Minstarstva za ljudska i manjinska prava koji je u oktobru prošle godine potpisao presjednik Opštine Petar Smolović.

„Dok živi jezik, živi i narod“

Izreka kaže „Dok živi jezik, živi i narod“, zato se prema jeziku moramo odnositi sa velikim poštovanjem, razvjajući želju za novim saznanjima o našoj istorijskoj jezičkoj prošlosti, poručila je danas profesorica maternjeg jezika, Marija Goljević.