O NAMA

Radio Bijelo Polje je 8. decembra, 1990. godine, osnovala Skupština opštine Bijelo Polje, u sastavu Javne ustanove Informativni centar Bijelo Polje. 

2004. godine, nakon medijskih transformacija u Crnoj Gori i novih Zakona o medijima,  Radio Bijelo Polje je postao Lokalni javni radio-difuzni servis. Tada je kao organe upravljanja osim direktora, Radio imao Savjet od pet članova i Upravni odbor od tri člana.

Od 2011. godine ova ustanova je promijenila naziv u Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, nakon što su akti usklađeni sa Zakonom o elektronskim medijima.

Organi upravljanja su savjet od pet članova i direktor. Trenutno ima 11 stalno zaposlenih i nekoliko honorarnih saradnika angažovanih po potrebi. 

Danas Radio Bijelo Polje emituje program 24 časa dnevno, od čega govorni program, radnim danom od 7h do 21h, vikendom od 7h do 19h, nakon čega se emituje muzički noćni program.

Sa dvije frekvencije 101,1 MHz i 105,8 MHz pokriva teritoriju Bijelog Polja, Mojkovca, Berana, a signal dopire i do Kolašina, Žabljaka i Prijepolja.

Radio Bijelo Polje karakteriše informativni, zabavni i muzički program.

Radio Bijelo Polje je najveća informativna kuća u Bijelom Polju koja slušaocima obezbjeđuje provjerene i pravovremene informacije koje se plasiraju na objektivan i profesionalan način.

U informativnom programu mjesto zauzimaju kraće informativne emisije, kao i emisije sa gostima u studiju. Prioritet su dešavanja u našem gradu, zatim dešavanja u Crnoj Gori i razne vijesti iz svijeta. Veliki dio dešavanja u Bijelom Polju radio prenosi direktno ili izvještava sa lica mjesta, tako da su uvijek slušaoci našeg radija prvi informisani.