"Povećaćemo zarade medicinarima"

Država će se potruditi da zdravstvenim radnicima, a posebno medicinskim sestrama i tehničarima, obezbijedi bolji životni standard kroz povećanje zarada, poručio je ministar zdravlja Kenan Hrapović.

On je, na otvaranju Prvog kongresa endoskopskih sestara Crne Gore, kazao da država u kontinuitetu radi na obezbjeđivanju optimalnih uslova za rad za sve zaposlene, kroz rekonstrukciju i modernizaciju objekata i nabavku medicinske opreme. 

„Ipak, nije sve u tehnici. Nijedan aparat nikada neće moći zamijeniti brižnost i saosjećajnost koje su svojstvene medicinskoj sestri. Na vama je da kroz stručno usavršavanje, nadogradnju znanja i prakse, uz maksimalnu posvećenost i profesionalizam, date doprinos unapređenju zdravstvene njege“, naveo je Hrapović. 

On je kazao da zdravstveni radnici, radeći na unaprjeđenju profesije, poboljšavaju zdravstvenu zaštitu crnogorskih građana. 

„A država će se potruditi da zdravstvenim radnicima, a posebno medicinskim sestrama i tehničarima, koji su nosioci aktivnosti u zdravstvenom sistemu, obezbijedi bolji životni standard kroz povećanje zarada“, poručio je Hrapović. 

On je naveo da je medicinska sestra obučena i spremna da brine o bolesnima, povrijeđenima, nemoćnima, starima i da je to veoma težak, zahtjevan i odgovoran posao, za koji je, pored znanja i umijeća, potrebno saosjećanje i strpljenje. 

Kako je istakao, tehnika napreduje i zauzima sve važniju ulogu u medicini i medicinske sestre se suočavaju sa sve većim izazovima, a od njih se traži veći nivo stručnog znanja. 

„Najveći broj crnogorskih medicinskih sestara je to shvatio, pa se stručno usavršavaju i konstantno unaprjeđuju i dograđuju svoje znanje i sposobnosti", rekao je Hrapović.

Prema njegovim riječima, od oko tri hiljade medicinskih sestara i tehničara, koliko ih je zaposleno u crnogorskim zdravstvenim ustanovama, određeni broj je nastavio obrazovanje, kojim su stekli zvanje visoke medicinske sestre. 

"Među njima već imamo magistara i doktora nauka“, naveo je Hrapović. 

Ministarstvo zdravlja, kako je kazao, sprovodeći politiku Vlade, kroz Program kontinuirane medicinske edukacije, za koji se na godišnjem nivou odvaja pola miliona EUR, omogućilo je, pored ljekara, stručno usavršavanje i medicinskim sestrama i tehničarima. 

Predsjednica Udruženja endoskopskih sestara Crne Gore Tanja Sošić kazala je da je za uspješno liječenje pacijenata neophodan timski rad ljekara i sestara i njihov kontinuirano usavršavanje, u skladu sa novim, savremenim naučnim dostignućima i medicinskim protokolima. 

„Mi sa ljekarima ne sarađujemo samo na radnim mjestima, već i na stručnim skupovima“, kazala je Sošić. 

Ona je rekla da je uvjerena da će kongres doprinijeti unaprjeđenju rada endoskopskih sestara u Crnoj Gori, jer su, kako je kazala, edukovane medicinske sestre važna karika u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. 

Predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Nada Rondović naglasila je da se medicinske sestre moraju usavršavati, pratiti razvoj struke jer se jedino na taj način mogu suočiti sa izazovima struke, odgovoriti zahtjevima vremena i pružiti kvalitetnu i bezbjednu zdravstvenu zaštitu. 

Predsjednica Udruženja gastroeneterologa Brigita Smolović rekla je da današnja medicina od medicinskih sestara zahtijeva sve veći nivo stručnog znanja, jer često moraju brzo donositi odluke i hitno intervenisati. „Zato je veoma važno vaše stalno usavršavanje“, poručila je Smolović. 

Ona je kazala da je Udruženju endoskopskih sestara za dvije godine od osnivanja, postalo član Evropske asocijacije gastroeneteroloških i endoskopskih sestara i tehničara, pored još 26 zemalja članica.izvor:rtcg