Tri osobe sa invaliditetom dobile posao u DOO “Profi OSI”

Tri osobe sa invaliditetom, koje su uspješno prošle obuku  za kopiranje, dizajniranje i izradu dIgitalne štampe, nastaviće svoje radni angažman u preduzeću DOO “Profi OSI”, saopšteno je na današnjoj konferenciji Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, organizovanoj povodom okonačnja projekta “Socijalizacija OSI u kreativno-grafičkoj radionici”.