Bez vode i struje danas brojni potrošači

Zbog sanacije kvara na glavnom distributivnom cjevovodu u naselju Rasadnik,  bez vode će od 09:30 do 18:00 časova biti  Ravna Rijeka, Kruševo, Ribarevine, Rakonje, Medanovići, Rasadnik, Babića brijeg, Pripčići i  dio Zaimovića livada, U Rasovu, Resniku, Strojtanici i dijelu  Gornje Lješnice, kao i naseljima koja gravitiraju na visočijim kotama biće smanjen pritisak, saopštili su iz Vodovoda-Bistrica.