Lekcije o novcu za djecu

Na koji način i kada razgovarati sa djecom o novcu, uvijek je aktuelno pitanje s obzirom na sve veći uticaj konzumerizma na djecu i njihove porodice.