Majke do kraja života u sebi nose dio svoje djece

Majke se rađaju u istom trenutku kada i djeca. Ona prije toga nije postojala. Žena je postojala, ali majka nikad. Majka je nešto potpuno novo. Upravo povezanost djece s njihovim majkama je veza čije razmjere sežu u nepregledne daljine, a o takvim pitanjima najviše se pozabavila psihologija.