Danas isplata socijalnih naknada

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za mart počeće danas. Ministarstvo rada i socijalnog staranja za tu svrhu obezbijedilo je 6.327.448,53 eura.

"Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 505.812,99 eura, a za troškove sahrane korisnika boračko-invalidske zaštite 2.955,50 eura. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 908.828,94 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 383.216,65 eura", saopšteno je iz ministarstva.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori, za troškove sahrane izdvojeno je 20.210,72 eura.

"Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.050.994,28 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 468.112,26 eura", navodi se u saopštenju.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine je 417.317,18 eura.

"Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 159.495,20 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 20.763,52 eura, za korisnike porodičnog smještaja 123.038,17 eura", kazali su iz ministarstva.

Oni dodaju da je za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 26.713,80 eura a za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.295.277,38 eura.

"Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 598.461,45 eura. Za zaostala primanja za korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece 1.493,15 eura", navodi se u saopštenju.

Iz ministarstva dodaju da je za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece obezbijeđeno 177.644,54 eura.

"Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 167.112,80 eura", zaključuju iz ministarstva.

Izvor:rtcg