Kazne zbog nehigijenskog rukovanja hranom

Inspektori za hranu su tokom januara 2018. godini izvršili nadzor u 198 objekata i utvrdili 76 nepravilnosti, koje su se najčešće odnosile na nehigijensko rukovanje hranom tokom obrade, prerade i čuvanja, neodržavanje higijene uređaja, prostorija, opreme .

“Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su preduzeli 42 upravne mjere i radnje i to 31 rješenje o otklanjanju infrastrukturnih neusaglašenosti u određenom roku, četiri rješenja o stavljanju van prometa i uništavanju nebezbjedne hrane zatečene u prometu i sedam ukaza o otklanjanju nedostataka manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kratko vrijeme”, navodi se u izvještaju inspekcije za januar.

Uvezena hrana bila je ispravna.

 

Izvor:RTCG