Danas je po nalogu nadležnog Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, počela sanacija divljih deponija.

Danas je po nalogu nadležnog Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, počela sanacija divljih deponija.

Prva je na lokaciji Obrov, nakon toga će se nastaviti dalje po obilježenim i dogovorenim kritičnim tačkama.

Radovi obuhvataju sanaciju-izvlačenje otpada, odvoz i sanaciju materijalom, zatim postavljanje znaka za zabranjeno bacanje otpada, kao i klupu za odmor.

Ovom prilikom molimo gradjane da adekvatno odlažu otpad i sve počinioce koji odlažu na za to ne predvidjenim mjestima, prijave nadležnim službama.

 

IZVOR I  FOTO : OPŠTINA BIJELO POLJE