Opasai ruski zipline

Ovaj zipline čini se tako opasan da zaustavi krv u venama. Dobro je što su karabini izdržali takvo trenje.