Veni, vidi, vici: Ko je i kada prvi put izgovorio čuvenu izreku

“Veni, vidi, vici”, što u prevodu sa latinskog jezika znači “Dođoh, vidjeh, pobijedih”, je najpoznatija izreka rimskog državnika i vojskovođe Julija Cezara. Izreka je nastala nakon pobjede u kratkotrajnom ratu sa pointskim kraljem Farnakom II u bici kod Zele 47. godine prije nove ere. Ova izreka se nalazi i u Cezarovom djelu “De Bello Gallico” (O Galskom ratu). Ona se odnosi na brzu, odlučnu pobjedu, a danas se koristi kada se ističe da je nešto neočekivano lako i brzo urađeno ili kada se neočekivano brzo i lako riješio neki problem.

Pol Rejner – Julije Cezar “Veni, vidi, vici”

Kada je Julije Cezar otputovao u Aziju, saznao je da je primarni uzrok problema bio Farnak II od Ponta, kralj Pontusa, područja blizu Crnog mora u sjeveroistočnoj Turskoj. Prema djelu “Život Cezara”, koje je napisao grčki istoričar Plutarh, Farnak II od Ponta izazivao je nevolje za “prinčeve i guvernere” nekoliko rimskih provincija, uključujući Bitiniju i Kapadokiju. Njegova sljedeća meta trebalo je da bude Jermenija. Sa samo tri legije Cezar je uprkos brojčanoj inferiornosti, ali zahvaljujući visokoj profesionalnosti i iskustvu porazio Farnaka II u bici kod Zele, ili u modernom Zileu, u današnjoj pokrajini Tokat na sjeveru Turske.

Da bi obavijestio svoje prijatelje u Rimu o pobjedi Plutarh kaže da je Cezar sažeto napisao: “Veni, vidi, vici.” Rimski istoričar Gaj Svetonije Trankvil opisao je veliki dio pompe i ljepote Cezarovog povratka u Rim sa bakljom, na čelu sa pločom na kojoj je pisalo “Veni, Vidi, Vici”, što je po njemu označavalo način pisanja kojim se izražava “šta je učinjeno, koliko i opremu sa kojom je to učinjeno.”

Izvor: Cdm