Više od hiljadu slučajeva nasilja u porodici

Centri za socijalni rad prošle godine zabilježili su više od hiljadu slučajeva nasilja u porodici, a žrtva su najčešće trpjele emocionalno nasilje.

Prema izvještaju Ministarstva rada i socijalnog staranja, u 804 prijave nasilja žrtve su bile žene, 228 muškarci i 67 stare osobe.

Žrtve, njih 754, su najviše trpjele emocionalno nasilje, prenosi Pobjeda.Takvih slučajeva najviše je zabilježeno u Podgorici 217, pa u Herceg Novom 130, i u Nikšiću 122.

Fizičko nasilje osjetilo je 575 žrtava, i takođe ih je najviše bilo u Podgorici 147, u Nikšiću 102, a u Kotoru, Tivtu i Budvi 90.Ekonomsko nasilje je prijavljeno u 143 slučaja, najviše u Podgorici 85, u Herceg Novom 26, a u Nikšiću 16.

Zabilježeno je 385 slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja u kojima su žrtve bile žene, dok je deset takvih slučajeva bilo i u odnosu na muškarce.

Izvor:Mina