Slab napredak u reformama dovodi u pitanje održivost podrške EU

Podrška Evropske unije (EU) vladavini prava na Zapadnom Balkanu imala je slab uticaj na napredak u temeljnim reformama u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu, navodi se u tematskom izvještaju Evropskog revizorskog suda.

Kako prenosi portal RTCG, revizori preporučuju Evropskoj komisiji (EK) da ojača mehanizam za sprovođenje reformi u području vladavine prava, pojača podršku organizacijama civilnog društva i nezavisnim medijima, kao i da direktnije poveže finansiranje s napretkom u području vladavine prava.Revozori su konstatovali da su u regionu sprovedene određene tehničke i operativne reforme, ali da je u kontekstu manjka političke volje i nedovoljnog angažmana, podrška EU bila nedovoljna za rješavanje problema u područjima kao što su nezavisnost pravosuđa, koncentracija moći, politička uplitanja i korupcija.

U saopštenju Suda se navodi da je djelovanje EU naizgled doprinijelo reformama, međutim to je zato što su izvještaji obično usmjereni na kvantitativna ostvarenja i nedovoljno na ono što se reformama zaista postiglo.“Na temelju procjena uspješnosti koje su sproveli revizori EU-a dobija se sasvim drukčija slika te se iz njih može zaključiti da je opšti napredak u pogledu vladavine prava u regionu prilično ograničen, dok je održivost teško postići", kaže se u saopštenju.

Izvor: Mina