Podnijeti izvještaje o medijskom oglašavanju i troškovima kampanje

Politički subjekti koji učestvuju na parlamentarnim izborima dužni su da u ponedjeljak podnesu izvještaj o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji, a utorak privremeni izvještaj o troškovima kampanje, saopšteno je iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Kako su kazali iz ASK-a, izvještaji se dostavljaju u elektronskoj i štampanoj formi na obrascima koje je utvrdila Agencija, i objavljuju se na internet stranici institucije. Obrasci se mogu preuzeti u sekciji “Korisnički servisi/Preuzimanje obrazaca” na internet stranici Agencije. Iz ASK-a su pojasnili da su zakonski obveznici dužni da popunjene obrasce izvještaja dostave Agenciji u elektronskoj formi, u sekciji “Korisnički servisi/Slanje obrazaca i dobijanje bar koda”. “Nakon što informacioni sistem korisniku vrati obrazac sa bar kodom, korisnik je dužan da taj obrazac odštampa, potpiše i dostavi Agenciji”, kaže se u saopštenju. Dodaje se da obrasci dostavljeni bez bar koda nijesu validni. Iz Agencije su kazali da se dostavljanjem izvještaja doprinosi transparentnosti prikupljenih i utrošenih sredstava političkih subjekata u izbornoj kampanji, kao i integritetu izbornog procesa. “Nedostavljanje izvještaja i prateće dokumentacije, u rokovima i na način koji je propisala Agencija, povlači prekršajnu odgovornost političkog subjekta i odgovornog lica, u skladu sa odredbama Zakona”, navodi se u saopštenju.

Izvor:MINA