U funkciji aplikacija za provjeru potpisa podrške izbornim listama

Aplikacija putem koje će građani moći da provjere da li se njihovi potpisi nalaze među potpisima podrške listama za parlamentarne izbore, od danas je u funkciji, saopšteno je iz Državne izbore komisije (DIK). Aplikaciji se pristupa na sajtu DIK-a klikom na rubriku provjeripotpis.me ili direktno unosom linka www.provjeripotpis.me, nakon čega je potrebno unijeti jedinstveni matični broj i broj lične karte birača.

“Na ekranu se zatim ispisuje odgovarajuća poruka. Ukoliko je birač unesen u bazu podataka provjerenih potpisa podrške, na aplikaciji se pojavljuje naziv izborne liste kojoj je dat potpis podrške”, dodali su iz DIK-a. Kako su rekli, ukoliko podaci o biraču nijesu u bazi podataka, poruka sa tim sadržajem biće ispisana na ekranu. U saopštenju se navodi da je DIK, saglasno upustvu o načinu i postupku provjere potpisa podrške izbornoj listi za parlamentarne izbore i kandidatu za predsjednika Crne Gore, u bazu podataka podrške unosila dio potpisa podrške koji je bio dovoljan za utvrđivanje da postoji najmanje 4.338 validnih potpisa. “S tim u vezi, može se desiti da je birač dao potpis podrške a da se njegovi podaci ne nalaze u bazi provjerenih potpisa imajući u vidu da u bazu podataka nisu unošeni svi potpisi, već dio potpisa dovoljan za utvrđivanje izborne liste”, istakli su iz DIK-a. Oni su naglasili da su prilikom unosa potpisa podrške izbornim listama unošeni lični podaci sa obrasca i da Komisija nije cijenila autentičnost pojedinačnih potpisa podrške birača kandidatu, imajući u vidu da ta radnja može biti predmet grafoloških tumačenja, što nije u nadležnosti DIK-A.

Izvor:MINA