„Uz podršku asistenata osobe sa oštećenjem vida dobijaju mogućnost za kvalitetniji i ispunjeniji život“

U okviru projekta „Personalna podrška OSI“ Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac angažovala je pet asistentkinja koji već skoro dva mjeseca pružaju podršku osobama sa oštećenjem vida.

Cilj ovog projekta, koji sufinansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao dio Programa javnih radova, jeste da lica sa oštećenjem vida uz personalnu asistenciju dobiju mogućnost za kvalitetniji, ispunjeniji i produktivniji život, kazao je za Radio Bijelo Polje koordinator Mirsad Dlakić.

On je istakao da su osobe sa oštećenjem vida još uvijek prilično nesamostalne u velikom broju oblasti i aktivnosti, a posebno u vremenu epidemije korona virusa.

„Uzrok te nesamostalnosti je, između ostalog, prezaštićen odnos njihovih srodnika i prijtaelja, koji smatraju da će ima najviše pomoći tako što će određene aktivnosti preuzeti na sebe. Ova konstatacija ponajviše važi kod četiri od pet korisnica personalne asistencije, a kod pete je prisutna djelimična zaštićenost ili, bolje rečeno, pasivan odnos prema prostoru u kome živi i funkcioniše. Ta korisinica, iako relativno poznije životne dobi, bez ostatka vida od rođenja, a zbog očito pogrešnog shvatanja i predsrasuda sredine u kojoj živi, ali i zbog spostvenih predrasuda, nije uspjela da napreduje u samostalnom kretanju, iako posjeduje i dugi bijeli štap, ali ga je rijetko koristila upravo zbog  okoline“, pojasnio je Dlakić.

Ipak, smatra da perosnalne asistetntkinje mogu da budu od velike pomoći osobama sa oštećenjem vida, ne samo kod ostvarivanja samostalnijeg kretanja, već i kroz socijalne aktivnosti.

„Predsjednik Organizacije slijepih, kao i ja kao koordinator ovog projekta, svakodnevno smo u kontaktu, kako sa angažovanim asistentkinjama, tako i sa korisnicma ovih usluga, pratimo njihov odnos, kao i rad, tako da smo jako zadovoljni“, kazao je koordninator Dlakić.

Realizacija projekta „Personalna podrška OSI“ počela je 15. novembra 2021. godine, a traje do 15. marta 2022.

Autorka: Sanja Dulović

Foto:arhiva RBP