U ponedjeljak šesta sjednica SO Bijelo Polje

Šesta sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje, sa devet tačaka dnevnog reda, održaće se u ponedjeljak, 11. februara.

Pred odbornicima će se naći prijedlozi  odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika u Opštini Bijelo Polje, o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju  o sufinansiranju sporta, o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole, o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019.godini, kao i o finansiranju rada geronto domaćica u 2019.godini,

Takođe, lokalni parlament će se izjasniti o prijedlogu Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje, Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović-Strunjo”, Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora direktora DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” o određivanju v.d. direktora Društva.

Sjednicu koja je zakazana za 10 časova Radio Bijelo Polje će direktno prenositi.