“Otkažite sve funkcionerske aktivnosti do izbora”

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je predsjednika, potpredsjednike i ostale članove Vlade, te direktore državnih preduzeća da od danas do dana izbora ne održavaju javne aktivnosti koje se na bilo koji način mogu podvesti pod funkcionersku kampanju.

“Takođe, pozivamo gradonačelnicu Glavnog grada, gradonačelnika Prijestonice i predsjednike preostalih opština u Crnoj Gori da se ponašaju na sličan način i otkažu eventualne planirane posjete državnih funkcionera pojedinim lokalnim upravama, kao i sve promotivne aktivnosti u opštinama koje se mogu smatrati funkcionerskom kampanjom”, poručio je Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a. Ukoliko prihvate predlog, kako kaže Koprivica, državni funkcioner bi dali svoj značajan doprinos promjeni političke kulture u Crnoj Gori, povećanju povjerenja građana u izborni proces, uvođenju poštovanja važnih međunarodnih izbornih standarda i napravili bi važan korak ka stvaranju bolje atmosfere u susret reformi izbornog zakonodavstva koju očekujemo nakon parlamentarnih izbora. Podsjeća da su izborne liste su se, prije nekoliko dana, potpisujući Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju sa CDT-om, obavezale na poštovanje ključnih demokratskih principa i pravila. “Smatramo da bi se, prihvatanjem našeg apela, i državne institucije mogle na svoj način “pridružiti” Kodeksu i dati svoj važan doprinos raskidu sa prethodnim lošim praksama”, navodi Koprivica. CDT, kako kaže Koprivica, razumije da, i u periodu neposredno prije izbora, postoje važne državne obaveze koje moraju biti obavljene. “Ali, takođe dobro znamo da se u predizbornom periodu mnogobrojne aktivnosti funkcionera zloupotrebljavaju za stvaranje institucionalne prednosti na izborima. Za praktičnu identifikaciju koje su aktivnosti neophodne a koje "promotivne”, mogu poslužiti dva test pitanja. Prvo, da li je aktivnost nešto bez čega se ne može, odnosno da li će njenim izostankom biti propuštena neka važna prilika za razvoj države. I drugo, da li bi ta aktivnost mogli biti ostvarena bez javnog eksponiranja i/ili prisustva javnog funkcionera”, poručio je Koprivica.

Izvor:RTCG