Zašto koristimo pranje ruku kao metaforu za izbjegavanje odgovornosti

Izraz prati ruke upotrebljava se u značenju skidati sa sebe odgovornost. Vezan je za ime Isusovog sudije Pontija Pilata, koji je bio rimski prokurator (upravitelj) Judeje u vrijeme kad je Isus Hristos propovijedao novu vjeru. U Bibliji (Novi zavjet, Jevanđelje po Mateju) detaljno se opisuju događaji koji su prethodili izricanju presude Isusu, a potom i samo izricanje presude.