Kako nastaju dijamanti?

Dijamanti se formiraju od 130 do 500 km ispod Zemljine površine, gdje je sve usijano (oko 900 °C), a pritisak je nevjerovatno visok (oko 40000 puta više od težine Zemljine atmosfere). Usljed zajedničkog djelovanja rasplamsane vreline i razornog pritiska, atomi ugljenika se kristalizuju u masu tvrdog dijamanta. Dijamanti se obično stvaraju u stijenama zvanim kimberliti, koje se sastoje od minerala kao što su gvožđe i magnezijum. Kimberlit često ima oblik dugih zelenih cijevi, koje su se formirale prije više miliona godina u vulkanskim erupcijama i izbile blizu površine. Cijev od kimberlita nije načičkana dijamantima; ona može da sadrži samo jedan dijamant prema 40 miliona djelova kimberlita koji ga ne sadrže. Prije nego što se izbrusi i ispolira, dijamant je obično prljav kristal neodređenog oblika, a boja može biti od bijele, preko žute, do smeđe ili crne.