Znate li odgovore na ovih deset pitanja iz opšte kulture?

Termin „erudicija“ iz latinskog jezika može da se prevede kao „načitanost; ogromno znanje“. Erudicija se često miješa sa dobrim obrazovanjem. Da, ove riječi jesu sinonimi, ali osoba sa dobrom erudicijom jeste dobro obrazovana, ali dobro obrazovana osoba ne mora imati dobru erudiciju.