Znate li kad se pomjeraju kazaljke? Ubrzo nam počinje ljetnje računanje vremena

Prvi put su praksu pomjeranja sata uveli Njemci 1916. godine

Ostalo je još mjesec dana do prebacivanja sa zimskog na ljetnje računanje vremena. Prelazak će se desiti u noći između 30. i 31. marta sa dva sata ujutro na tri sata.

Prema važećem zakonu, ljetnje računanje vremena završava se posljednje sedmice u oktobru.

Cilj pomjeranja vremena uglavnom je ušteda električne energije. Ljetnje računanje vremena je kod nas prvi put uvedeno 27. marta 1983. godine.

Od 1995. godine kazaljke na satovima su pomjerane u posljednjoj sedmici septembra na osnovu odluka koje je donosila vlada, a 2006. je donijet novi zakon u toj oblasti i ljetnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom.

Prelazak na ljetnje i zimsko vrijeme prvi put je zabilježeno 1916. godine u zemljama na sjeveru Evrope, a do sada je uvedeno u oko 70 zemalja, uglavnom, na sjevernoj hemisferi.

Od 2002. godine zemlje EU, kao i ostale zemlje u Evropi, odredile su da početak ljetnjeg vremena bude posljednje nedjelje u martu, a završetak posljednje sedmice u oktobru.

Island je jedina evropska zemlja koja ne pomjera satove.

Na južnoj hemisferi početak i kraj ljetnjeg vremena je obrnut u odnosu na sjevernu.

Izvor:Kolektiv

Foto: Ilustracija/Pixabay.com 

Tekst objavila:Ljilja Brajković