Kako je Gugl dobio ime

Riječ koju svako od nas izgovori nekoliko puta svakog dana, riječ koja predstavlja ime pretraživača bez kojeg bi danas bilo nemoguće zamisliti svakodnevnicu, riječ koju najčešće “trpe” naše tastature, svakako je – Google.

Ipak, vrlo mali broj ljudi zna zašto je najpoznatiji sajt za pretraživanje interneta dobio baš to ime.

Krajem 90-ih godina, studenti univerziteta Stenford, Lari Pejdž i Sergej Brin, stvorili su pretraživač koji su najprije nazvali “BackRub”, zato što je pretraživao povratne linkove (backlinks).

Međutim, ubrzo su shvatili da je “BackRub” bilo ime najgore tehnološke kompanije u istoriji tehnoloških kompanija, te su odlučili da promijene naziv.

Google je nepravilno izgovorena riječ Googol (Gugol), pa je ime najpoznatijeg sajta na svijetu izvedeno iz Googol-a. Ipak, Pejdž i Brin bili su primorani da izmijene Googol pojam, jer je taj domen na internetu već bio zauzet i nakon nekoliko kombinacija Google im se učinio najprivlačnijim.

Gugol je veliki broj, u matematici zapisan kao “10100”, to je broj 1 sa 100 nula. Izraz je prvi put upotrijebio devetogodišnji Milton Sirota, nećak američkog matematičara Edvarda Kasnera koji je kasnije pojašnjavao koncept ovako velikog broja u svom dijelu „Matematika i imaginacija“, objavljenom 1940. godine.

Broj sam po sebi nije toliko u upotrebi (praktično samo u teoriji matematike), a najveću popularnost je stekao upravo nastankom najpoznatijeg internet pretraživača.

Gugol se takođe može zapisati na jedan od sljedećih načina:

1 gugol = 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

Jedan od pokazatelja „veličine“ broja gugol jeste podatak da se broj elementarnih čestica u vidljivom dijelu svemira kreće između 1079 i 1081.

izvor:cdm