Otkud u našem jeziku riječ buržuj?

Na našim prostorima često čujemo pojam buržuj koji se upotrebljava u žargonskom značenju. A da li znate šta znači ova riječ?

Ona potiče iz francuskog jezika, gdje je najprije  korišcena da označi građanstvo, odnosno sve one građane koji nisu pripadali plemićkoj klasi, ali su imali svoju slobodu i uživali određene privilegije.

Sa razvojem urbanizacije riječ buržuj počinje da se koristi za imućnije i uticajnije predstavnike građanstva koji su bili vlasnici industrijskih manufaktura ili pak za krupne zanatlije i slično.

Na našim prostorima izraz buržuj se koristi u žargonu za veoma bogate ljude. Obično je riječ o ljudima koji posjeduju zgrade, stanove, kola, lokale…

Ovaj pojam je vremenom dobio i svoje pejorativno značenje, gdje se prije svega odnosi na bezdušne, bezobzirne, sebične i svirepe ljude. U novije vrijeme sve češce se termin buržuj upotrebljava za malograđane.

 

Izvor I foto: CdM

Tekst objavila: Jasminka Mulić