Pravo i pejorativno korišćenje riječi đuvegija

Etimološki posmatrano termin đuvegija potekao je od turske riječi guveyi,što znači mladoženja. Poput brojnih drugih turcizama i ovaj se zadržao na našim prostorima, što u originalnom značenju, to i u mataforičnim značenjima koje je vremenom dobijao.

Iako se prije svega đuvegija koristi da označi momka za ženidbu, može se koristiti i u značenju muž ili vjerenik.

Često na našim prostorima kada se spomene riječ đuvegija većina misli na korpuletnog mladića često jakih crta lica sa veoma izraženom bradom.

Pored ovih tumačenja ovog pojma, đuvegija ima i svoje pejorativno značenje te se koristi kako bi označio homoseksualca, odnosno momka od osobe muškog pola.

Izvor i foto: Cdm

Tekst objavila: Ljilja Brajković