Dedal i Ikar: Priča o ljudskoj potrebi da se teži ka vrhu

Mit o Dedalu i Ikaru je jedan od najpoznatijih grčkih priča, jer se sastoji od istorijskih i mitskih detalja. Opšta tema uključuje genijalnost i briljantnost čovjeka i njihovu zloupotrebu što često može dovesti do pada. Dedalovo ime je tokom vjekova povezivano sa ljudskom maštom i pronalaskom, a Ikarov let simbolično govori o čovjekovoj težnji ka vrhu.

Dedal je bio pronalazač, vajar i arhitekta. On je bio zaslijepljen Ijubomorom prema svom rođaku i učeniku Talu, koji je posmatrajući zmiju kako koristi svoje čeljusti izmislio testeru što mu je donijelo slavu. U jednom nastupu Ijubomore, Dedal je Tala gurnuo sa Akropolja i Areopag ga je kaznio progonstvom. On je otišao na Krit kod kralja Minosa, gdje je dobio sina Ikara sa njegovom lijepom robinjom Naukratom. Izgradio je Lavirint, odnosno palatu u kojoj su se nalazili mnogobrojni hodnici, koji su bili toliko komplikovano izgrađeni da se u njima niko nije mogao orijentisati. Tu je Minos zatvorio Minotaura, čudovište sa glavom bika i tijelom čovjeka. Pošto je Dedal pomogao Tezeju da ubije Minotaura, ljut Minos zatvara njega i njegovog sina u taj Lavirint.

Da bi spasao sebe i svog sina, Dedal je počeo da razmišlja kako će pobjeći. Znajući da je njegova arhitektonska tvorevina previše komplikovana, shvatio je da ne mogu izaći pješice, a kako su obale Krita bile dobro čuvane neće moći da pobjegnu morem. Jedini preostali put bio je vazduh. Dedal je napavio krila od perja i voska i neko vrijeme podučavao sina da leti. Prije nego što je stavio krila na njega, on ga upozorava da će da ga prati pažljivo i da leti na srednjoj visini, jer će ako leti prenisko morska voda nakvasiti krila, a ako leti previsoko, sunce će ih istopiti. Dedal i Ikar su poletjeli i uspješno preletjeli mnoga ostrva. Ali, Ikara je privlačila visina i što se više približavao Suncu, ono je sve više topilo vosak na njegovim krilima, dok se krila nisu potpuno raspala, i on je pao u more i utopio se. Jugoistočni dio Egejskog mora gdje je pao nazvan je po njemu Ikarsko more, a obližnje malo ostrvo Ikarija. Dedal je kasnije bezbjedno otputovao na Siciliju, gdje je izgradio hram bogu Apolonu i prinio mu svoja krila kao žrtvu. On više nikada nije letio.

Izvor: Cdm