Vilin konjic i njegova simbolika

Vilin konjic izgleda tajanstveno i čarobno, a njegov naziv kao da ukazuje na svijet vilenjaka sa tankim providnim krilima. On ima široku i raznoliku percepciju među različitim civilizacijama, a njegov simbol je rasprostranjen u mnogim narodnim vjerovanjima. Takođe, se javlja u mnogim bajkama i pričama jer ima neograničenu povezanost s prirodom i Majkom zemljom.

U različitim kulturama vilin konjic ima veoma osobene nazive. U Engleskoj vilin konjic se naziva vještičja životinja jer se vjeruje da ga je Satana poslao na Zemlju da izazove haos i zbunjenost. Ime žaoka konja, koje se koristi u Australiji potiče od zapažanja da su konji koji su udarali nogama obično imali nekoliko vilinih konjica koji su lebdjeli oko njih. U nekim kulturama se naziva i zmijski pastir jer se vjeruje da ide za zmijama i iscjeljuje njihove ujede. Velšani ga zovu zmijski sluga i vjeruju da prate zmije i šiju njihove rane. Portugalci ga nazivaju poker oči i otimač oka.

U svom razvoju vilin konjic prolazi nekoliko oblika, jedno vrijeme živi u vodi, a kao odrastao živi uz vodu. Ovaj aspekt njegovog života simbolizuje transformaciju i obnovu i povezan je sa duhovnom obnovom i samoostvarenjem. U legendama američkih Indijanaca, vilin konjic je simbol uskrsnuća i obnove nakon teškoća.

U svim kulturama ljudi vjeruju da je vilin konjic povezan sa svjetlošću. Da bi stvorilo predivne boje tijelo vilinog konjica može reflektovati i lomiti bijelo svijetlo i zato se povezuje sa magičnim svojstvima i misticizmom. Neki ljudi čak vjeruju da on posjeduje natprirodne moći i da je duhovni glasnik. Pošto mijenja boje zavisno od ugla svjetlosti ili ugla iz kojeg se gleda, vilin konjic takođe simbolizuje iluziju. Smatra se za “majstora iluzije”, koji umije da prepozna kada su neke situacije ili ljudi iluzorni ili lažni i da otkrije stvarnu osobu ispod maske. Švedski folklor sugeriše da se vilini konjici prikradaju djeci koja lažu i odraslima koji psuju i grde, a zatim im zašiju oči, usta i uši.

Prozirna krila vilinog konjica podsjećaju na čistotu, suptilnost i nježnost. Ona se nalaze na tijelu koje može biti metalik plavo, crveno, zeleno i zato vilin konjic asocira na zmaja, na snagu i moć.

U Japanu je vilin konjic nacionalni amblem. On je simbol radosti i novog svijetla, kao i snage, hrabrosti i sreće. Kinezi vjeruju da je vilin konjic manifestacija Zmaja, njegova duša u današnjem svijetu.

U mitologiji indijanskog plemena Lakota vilin konjic je predstavljao duh iluzije i pozivan je da pomogne vojnicima da prevare neprijatelje na bojnom polju. Za Maje je bio duhovna životinja boginje kreativnosti, plodnosti i bogatstva Ixchel.

U nekim djelovima Evrope, posebno u Irskoj, vilini konjici su smatrani konjima vila.

Izvor: Cdm