Mit o nastanku godišnjih doba

Mit o tome kako su nastala četiri godišnja doba je povezan sa Demetrom, grčkom mitološkom boginjom žetve. Ona je blagoslovila zemlju i starala se da svi imaju veliku žetvu. Međutim, da li će berba biti dobra ili ne, u velikoj mjeri je zavisilo od njenog raspoloženja. Nakon pretrpljenog najvećeg bola u njenom životu, otmice lijepe kćerke Persefone, nastala su četiri godišnja doba. Ovim mitom stari Grci su objašnjavali promjenu godišnjih doba, večni ciklus smrti i ponovnog rađanja prirode.

Boginja Demetra je živjela na planini Olimp, a pošto je bila boginja žetve često je silazila da bi provjerila napredak usjeva na zemlji. Ona je sa sobom vodila i svoju kćerku Persefonu, jer nije mogla da se odvoji od nje. Persefona je bila posebno poznata po svojoj ljepoti i gdje god bi se kretala, na njenom putu bi raslo cvijeće. Na jednom od putovanja na koje je Persefonu povela majka, Zevsov i Posejdonov brat i vladar podzemnog svijeta Had, primijetio je Persefonu u polju dok je brala cvijeće, oteo je i odnio u Podzemlje. Ona je silom postala njegova supruga i kraljica Podzemlja. Demetra je dugo lutala tražeći svoju kćerku, a zbog njene tuge žetva je uništena. Pošto je odnos između Hada i Zevsa bio komplikovan, Zevs nije u početku želio da se umiješa u sukob. Međutim, Demetrina tuga zahvatila je svako živo biće i dovela do gladi koja je trajala punih godinu dana.

U početku je Zevs pokušao da razgovara sa Demetrom o problemu, ali rekla je da se neće završiti glad dok joj se kćerka ne vrati. Zevs nije imao izbora i sklopio je dogovor sa Hadom koji će omogućiti Persefoni da bude kod majke šest mjeseci svake godine. Tako su nastala četiri godišnja doba. Kad god bi Persefona otišla na Olimp da živi sa svojom majkom, Demetra bi blistala od sreće i zemlja bi ponovo postala plodna. To su bili mjeseci proljeća i ljeta. U jesen i zimu Persefona je bila sa Hadom zbog čega je Demetra bila tužna i ostavljala zemlju da propada. To su bili mjeseci jeseni i zime, kada zemlja nije plodna i ne daje usjeve.

Izvor: Cdm