Evropska komisija prijeti tužbom Hrvatskoj

Hrvatska je od Evropske komisije dobila obrazloženo mišljenje o povredama evropskog prava zbog neusklađivanja s direktivom o pomorskoj strategiji, zbog čega joj prijeti tužba ako u dva mjeseca ne odgovori Komisiji. Obrazloženo mišljenje od Evropske komisije (EK) Hrvatska je dobila 7. februara.

Uz nju dobile su ga i Danska, Grčka i Malta, koje takođe imaju dva mjeseca za odgovor i preduzimanje potrebnih mjera. U suprotnom, EK će podnijeti tužbu pred Sudom EU-a. Države članice su bile dužne do 31. marta 2022. revidirati i dopuniti svoje programe mjera. EK je u februaru prošle godine uputila službene opomene dijelu članica da to učine i neke od njih su to i učinile, međutim Hrvatska, Danska, Grčka i Malta nijesu. Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji sveobuhvatna je politika za zaštitu morske životne sredine evropskih mora uz istovremeno omogućivanje održive upotrebe morskih dobara i usluga. Njome se od članica EU-a zahtijeva da procijene stanje kvalitete morskog životnog okruženja, uspostave odgovarajuće ciljeve i izrade odgovarajuće programe praćenja. Takođe, da sprovedu mjere za postizanje ključnog cilja direktive koji se odnosi na postizanje “dobrog stanja životne sredine” svih morskih voda. “Ministarstvo privrede i održivog razvoja ulaže izuzetne napore kako bi u roku koji je Evropska komisija navela u svom obrazloženom mišljenju izvijestila Komisiju o ispunjenju obaveza iz okvirne direktive”, rekli su Hini u tom ministarstvu. Poručili su kako Ministarstvo, u saradnji s drugim nadležnim organima, intenzivno radi na dovršetku svih propisanih procedura kako bi u što skorijem roku predmetni dokument usvojila Vlada, a što je ključna formalna pretpostavka za dovršetak ovog postupka.

 Ministarstvo kašnjenje opravdava, pored ostalo, zbog obimnosti tema dokumenta, kao i širine obaveza koje proizlaze iz direktive koje je potrebno uzeti u obzir prilikom određivanja i usklađivanja mjera. Navodi i integralni karakter programa mjera 2022.- 2027. kao i složenost postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Najavljuje kako je u toku postupak priprema za savjetovanje s javnošću navedenog programa mjera. U Ministarstvu kažu kako su obaveze iz okvirne direktive transponovane Zakonom o zaštiti životne sredine i Uredbom o izradi i sprovođenju dokumenata Strategije upravljanja morskom životnom sredinom i obalnim područjem. Uredbom su uređene polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, sprovođenje i praćenje implementacije dokumenata Strategije.

 

Izvor: RTCG

Foto:  Pixabay