U S. Makedoniji najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Kosovo, a na trećem Crna Gora. U Sjevernoj Makedoniji registrovano je 168 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu, 106, a u Crnoj Gori 99.

Na četvrtom mjestu je Bosna i Hercegovina (BiH) sa 85 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, zatim slijedi Srbija sa 45, Albanija sa 43, Hrvatska sa 23 i Slovenija sa 11 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.  U regionu je najviše zaraženih koronavirusom u odnosu na broj stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Srbija, a na trećem BiH. U Sjevernoj Makedoniji je registrovan 3.561 zaraženi na milion stanovnika, na Kosovu 2.278, u Srbiji 2.446. Na četvrtom mjestu je BiH sa 1.668 zaraženih na milion stanovnika, Crna Gora sa 1.524 inficirana na milion stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 1.082, Slovenija sa 852 i Hrvatska sa 815 inficiranih na milion stanovnika.

Broj inficiranih izražava se na milion stanovnika radi kvalitetnijeg upoređivanja.U odnosu na broj inficiranih najveća smrtnost je u Sloveniji, 6,3 odsto, Sjevernoj Makedoniji 4,85 odsto, slijedi Hrvatska sa 3,43 odsto, i BiH sa 3,33 odsto. Stopa smrtnosti u Albaniji je 2,66, Srbiji dva, i Crnoj Gori 1,77 odsto. Najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Srbiji, 66.481 na milion stanovnika, na drugom mjestu je Slovenija sa 53.058, a na trećem mjestu je Crna Gora sa 35.351. Na četvrtom mjestu je Sjeverna Makedonija sa 34.240 testiranih na milion stanovnika, slijedi BiH sa 29.362 i Hrvatska sa 21.626 testiranih na milion stanovnika. Ukupan broj oboljelih od COVID 19 u Crnoj Gori od početka dešavanja je 960, a trenutno su aktivna 623 slučaja.

Izvor:MINA