U S. Makedoniji najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Kosovo, a na trećem Bosna i Hercegovina (BiH).

U regionu su danas potvrđena 882 nova slučaja obolijevanja od COVID 19.U Sjevernoj Makedoniji registrovano je 167 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu 62, a u BiH 48 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

Na trećem mjestu je Albanija sa 31 aktivno oboljelim na 100 hiljada stanovnika, zatim slijedi Crna Gora sa 25, Srbija sa 19, Hrvatska sa 11 i Slovenija sa četiri aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika.

Izvor:Mina