Istraživanje: Tate su srećnije nego mame

Očevi su srećniji kada provode vrijeme i komuniciraju sa svojom djecom. Oni su takođe manje izloženi stresu kada su u pitanju djeca.

To su zaključci istraživanja koje je provela grupa naulnika kako bi istražila kako se roditelji osjećaju kad je u pitanju odgoj djece.

Studija je pokazala da je roditeljstvo izazovna i rodno uslovljena odgovornost, pri čemu očevi doživljavaju više emocionalnih nagrada, poput veće sreće, nižih nivoa stresa i manje umora od majki.

Prema istraživanju, očevi imaju viši nivo zadovoljstva životom i osjećaju se povezanijim s djecom nego majke.

S druge strane, simptomi depresije su češći kod žena s djecom nego kod onih koje nemaju djecu.

 

Izvor i foto:Nezavisne novine

Tekst objavila:Jasminka Mulić