Muzikoterapija razvija duhovnost i kreativnost, uklanja tremu

U mnoštvu metoda, kao vid liječenja, sve više se pominje i primjenjuje terapija muzikom. Zvuk i muzika se koriste u dijagnostikovanju određenog zdravstvenog problema, a potom i u terapijske svrhe. Primjenljivi su u svim granama medicine, a posebno kod osoba sa specijalnim potrebama, gluvih, slijepih, autističnih…

Stručnjaci, međutim, ističu da treba da se primjenjuje i kod zdravih, radi stimulisanja psihomotornog razvoja, povećanja kreativnosti i produktivnosti, razvoja duhovnosti, psihoprofilaksi i u prevenciji poremećaja. Muzikoterapijom bi trebalo da budu obuhvaćena i djeca u obdaništima, jer kod mališana stimuliše kreativnost. Djeca često zbog izražene treme nisu u stanju da postignu bolje rezultate u oblastima kojima se bave, a muzikoterapija može da im pomogne. Ona bi, zapravo, trebalo da se primjenjuje od dana začeća, pa sve do duboke starosti. Ravnopravno u bolničkim i vanbolničkim uslovima, naglašavaju stručnjaci.

Izvor:CdM