Nema sistematskog mučenja i zlostavljanja

U zatvorskom sistemu Crne Gore nema sistematskog mučenja i zlostavljanja, ali nekoliko pojedinačnih slučajeva dokazali su da i dalje pažnja mora biti usmjerena na ovaj problem, rekao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković.