Dostojni žrtava pregnuća naših predaka

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović poručio je da su državna politika Crne Gore, sistem vrijednosti koji usvajamo, te uspjesi koje nižemo na unutrašnjem i međunaordnom planu, čvrsto utemeljeni na tekovinama antifašizma.