Građanskim zakonikom do veće zaštite prava građana

Objedinjavanjem normi koje uređuju ugovorna, porodična, nasljedna i druga prava u okviru Građanskog zakonika, biće obezbijeđena veća pravna sigurnost crnogorskih građana i pouzdaniji pravni ambijent za ekonomski napredak društva, saopšteno je na konferenciji koja je danas održana u Podgorici.