Nema više falsifikovanja potpisa podrške?

Državna izborna komisija uvela je novinu u obrazac za prikupljanje potpisa podrške za odborničke liste za predstojeće lokalne izbore, prema kome će, osim jedinstvenog matičnog broja, biti potreban i broj lične karte.