Jakšić Stojanović: Počinje rad na izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju

Ministarstvo prosvjete nauka i inovacija (MPNI) formiralo je radnu grupu za izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju u kojoj su predstavnici relevantnih institucija iz oblasti obrazovanja, sindikata, nastavnog osoblja i nevladinog sektora, kazala je ministarka Anđela Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, Radna grupa će početi sa radom do kraja juna.Jakšić Stojanović je objasnila da se neke od ključnih izmjena zakona koje su planirane, odnose na smanjenje broja klasifikacionih perioda kako bi proces ocjenjivanja bio u funkciji motivacije učenika i unapređenja kvaliteta nastave.Ona je rekla da se izmjene odnose i na digitalizaciju procesa i procedura na svim nivoima obrazovanja, vođenje evidencija u elektronskoj formi, uvođenje digitalnih udžbenika kao dopune standardnoj udžbeničkoj literaturi."Planira se smanjenje administrativnih obaveza nastavnika kako bi se mogli posvetiti onome što je suština njihovog poziva, a to je kvalitetna realizacija obrazovno-vaspitnog procesa", kazala je Jakšić Stojanović.

izvor:mina