Mandić: Preporuke OEBS-a u velikoj mjeri pomogle razvoju institucija

Skupština ostaje posvećena poboljšanju svih mehanizama, procesa i politika koji će učiniti da parlament bude istinsko ogledalo potreba i volje građana, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je to kazao na prezentaciji preliminarnog mišljenja ODIHR-a o pravnom okviru koji uređuje zakonodavni postupak u Crnoj Gori. Skupština, kako je rekao Mandić, ima izvrsnu saradnju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, samim tim i ODIHR-om. „Iskustva i preporuke koje smo proteklih godina dobili od OEBS-a u velikoj mjeri su pomogle razvoju institucija, ali moram istaći da je u tom kontekstu najveću posvećenost suštinskim reformama pokazao upravo ovaj saziv Skupštine“, naveo je Mandić. Prema njegovim riječima, u ovim turbulentnim vremenima, jedino se na taj način može sačuvati i dodatno izgraditi stabilnost za koju se svi zalažu. „Kao najtransparentniji zakonodavni dom u regionu, Skupština ostaje posvećena poboljšanju svih mehanizama, procesa i politika koji će učiniti da naš parlament bude istinsko ogledalo potreba i volje naroda“, poručio je Mandić. On smatra da je zajednički cilj da se društvo učini primjereno stabilnosti, na koju bi se mogli ugledati, kako susjedne, tako i brojne zemlje širom svijeta. „Ključni korak na tom putu je da dobijemo kvalitetan pravni, institucionalni okvir, koji je usklađen sa međunarodnim standardima i onim što se pokazalo kao dobra praksa u zemljama razvijene demokratije“, istakao je Mandić.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag kazala je da je jačanje zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine jedan od suštinskih koraka rada Misije i podrške koju daju demokratskim procesima u Crnoj Gori. Ona je naglasila da transparentniji i odgovorni proces donošenja zakona jača povjerenje u demokratske institucije. „Važnost parlamenta u zakonodavnom procesu i uloga skupštinske službe u svim procesima složenog donošenja zakona je nešto što je vrlo značajno“, navela je Vag. Ona je zahvalila ODIHR-u na njegovom radu, kada je u pitanju procjena pravnog okvira, dodajući da je to jedan suštinski korak kako bi se poboljšao proces donošenja zakona u Crnoj Gori. „Naš cilj je da stvorimo dobro definisan, transparentan i sprovodiv okvir za zakonodavstvo, koji je otvoren, sveobuhvatan, konsultativan i koji istovremeno promoviše ljudska prava“, kazala je Vag.

 

Izvor: MINA

Foto: Skupština CG