Bankarski sistem CG na istorijskom maksimumu

Bankarski sistem Crne Gore je u najvećem dijelu ključnih parametara na istorijskom maksimumu i sa pozitivnim trendovima, kazao je guverner Centralne banke Crne Gore (CBCG) Radoje Žugić. On je najavio da će uskoro sistem platnog prometa Crne Gore biti potpuno usaglašen sa evropskim direktivama.

Za osam mjeseci, kako je dodao, odobreno je 26% kredita više nego rekordne 2019. godine.Žugić je na konferenciji za novinare o postojećem stanju u finansijskom i bankarskom sektoru kazao da CBCG danas u vrijeme geopolitičke krize prati sve ono što može da ugrozi bankarski sistem koji je dominantan dio finansijksog sistema kako bi na taj način očuvali finansijsku stabilnost."Pratili smo brojne stvari i indikatore bankarskog poslovanja i mogu reći da je danas bankarski sistem u najvećem dijelu ključnih parametara na istorijskom maksimumu i sa pozitivnim trendovima", istakao je Žugić.On je dodao da je za prvih osam mjeseci odobreno 923,5 miliona eura kredita realnoj ekonomiji i stanovništvu."To je u odnosu na prošlu godinu više za 37% ili u odnosu na kovid godinu 2020. 73% više i da uporedimo sa ekonomski najboljom godinom 2019. rast je na nivou od 26%", kazao je Žugić.Guverner CBCG je kazao i da ta institucija na dnevnom nivou prati sve parametre kako ne bi došlo do ekspanzije kreditne aktivnosti a samim tim do krize kako je to bilo 2008. godine.On je najavio i da će uskoro sistem platnog prometa Crne Gore biti potpuno usaglašen sa evropskim direktivama."U velikoj mjeri smo harmonizovali našu regulaciju sa svim direktivama. Najnovija aktivnost se odnosi na izmjene Zakona o platnom sistemu. U taj zakon je inkorporirana direktiva PSD2 i on je prošao odbor. Ovih dana se očekuje usvajanje u parlamentu i nakon toga imaćemo kompletno usaglašen sistem platnog prometa sa evropskom praksom i direktivama", istakao je Žugić.