Nova Vlada da nastavi optimizaciju javne uprave

Posebna grupa EU za reformu javne uprave usvojila je obavezujuće zaključke, prema kojima nova vlada Crne Gore mora da nastavi optimizaciju javne uprave i usvoji novu strategiju reforme javne uprave (2021-2025).

Nova strategija će se, kako piše Pobjeda, pripremiti uzimajući u obzir srednjoročnu evaluaciju aktuelne Strategije do 2020. i u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata.

Posebna grupa za javnu upravu između Crne Gore i Evropske unije je formirana u cilju unapređenja postojeće strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i fokus njenog djelovanja je reforma javne uprave Crne Gore.

Posebna grupa je dala još obavezujućih zaključaka koje prenose Vikend novine.

IZVOR: RTCG