Policija dobila uređaj za provjeru dokumenata

Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke doniralo je Upravi policije Crne Gore, uređaj za provjeru dokumenata sa dodatnom opremom, ukupne vrijednosti od 51.246 eura.''U Forenzičkom centru je potpisan protokol o primopredaji donacije, koja će biti korištena za ispitivanje rukopisa i dokumenata u ovom centru, što će biti od velikog značaja za Sektor granične policije, ali i ukupno za Upravu policije'', kažu iz policije.

Navode da imajući u vidu da Sektor granične policije samostalno ne sprovodi istrage, u dogovoru sa donatorom, planirano je da se navedeni uređaj prerasporedi unutar Uprave policije, Forenzičkom centru u Danilovgradu, gdje bi našao svoju punu primjenu kada je riječ o falsifikovanim dokumentima.''Na taj način ova laboratorija će dostići nivo najsavremenijih laboratorija za ispitivanje rukopisa i dokumenata u svijetu, a što će doprinijeti većoj bezbjednosti granice'', zaključuju u saopštenju.

Izvor:MINA