Pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Uprave policije

Državna revizorska institucija dostavila je preliminarni izvještaj o izvršenoj reviziji kojim je, uz preporuke, kao i uslovno mišljenje na usklađenost sa propisima dala pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Uprave policije.

Državna revizorska institucija je u periodu od decembra 2019. do jula 2020. godine vršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Uprave policije za 2019. godinu. ''Uvidom u  Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019. godinu jasno je da je Uprava policije postupala po preporukama Državne revizorske institucuje datim u prethodnim izvještajima, što je pored ostalog rezultiralo značajnim smanjenjem broja tužbi policijskih službenika zbog povrede prava iz radnih odnosa u odnosu na prethodni period'', navode iz Uprave policije.

U dokumentu se, kažu, konstatuje da je Kolegijum Državne revizorske komisije stekao razumno uvjerenje da je dat istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor, što je za rezultat imalo pozitivno mišljenje koje je Upravi policije upućeno od strane pomenute institucije. ''Uprava policije će svakako nastojati da u ostavljenom  roku pripremi plan aktivnosti na otklanjanju konstatovanih nepravilnosti, kao i da iste otkloni u skladu s preporukama'', poručuju u saopštenju.

Izvor:RTCG