Omogućiće ponovno prijavljivanje za legalizaciju bespravnih objekata

Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojima će se, između ostalog, stvoriti zakonski uslovi za ponovno prijavljivanje za legalizaciju bespravnih objekata koji se nalaze na orto-foto snimku.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, predloženim odredbama unaprjediće se proces donošenja planskih dokumenata u periodu do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, produžiti rok za njegovu izradu i obezbijediti donošenje po regionima, za područja nacionalnih parkova i područja pod zaštitom UNESCO.Definisani su i izuzeci za koje objekte glavni državni, odnosno glavni gradski, arhitekta ne daje saglasnost na idejna rješenja, kao i redefinisani objekti za koje glavni gradski arhitekta daje saglasnost.

Izvor: Mina