Poslanici da provjere cjelishodnost zabrane dodjele finansijske

Premijer Duško Marković pozvao je poslanike i Skupštinu da provjere cjelishodnost zabrane dodjele finansijske pomoći građanima tokom izborne godine, posebno imajući u vidu proglašenu epidemiju.

On je naveo da vjeruje da aktuelna situacija nameće potrebu izmjene odgovarajućih normi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i ukidanje ograničenja za vrijeme ugroženosti javnog zdravlja. "Vlada je spremna da obezbijedi novac u okviru tekuće budžetske rezerve, i da pomogne građanima koji već traže finansijsku pomoć", poručio je Marković, objavljeno je na Twiter nalogu Vlade.

Izvor:Saopštenje Vlade Crne Gore