Servis eBolovanje za produženje bolovanja

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZO) donio je odluku da privremeno osnuje servis eBolovanje koji će osiguranici moći da koriste kako bi podnijeli zahtjev za produženje bolovanja. To je uvedeno postupajući na osnovu novousvojenih mjera Nacionalnog koordinacionog tijela. Servis, koji će biti dostupan od danas  do 30. aprila, može se pronaći na portalu eZdravlje, u sklopu odjeljka eNaručivanje.

"Oni osiguranici koji imaju otvoreno bolovanje preko prvostepenih ljekarskih komisija Fonda, će se po automatizmu bolovanje produžiti do 30. aprila ove godine uz zahtjev koji podnose izabranom doktoru. Takođe, oni osiguranici koji imaju odobreno bolovanje od strane izabranog doktora, potrebno je da, ukoliko žele da produže bolovanje, upute zahtjev svom izabranom ljekaru kako bi bolovanje bilo produženo do 30. aprila", pojasnio je direktor FZO-a Sead Čirgić. Čirgić napominje da će upravo servis eBolovanje omogućiti onlajn podnošenje zahtjeva za produženje bolovanja. "Želim da napomenem da prilikom korištenja ovog servisa istovremeno neće biti u mogućnosti da se koristi servis eTerapija i eDoznaka. Odnosno, u toku jednog dana moguće je koristiti samo jedan servis u okviru servisa eNaručivanje", istakao je Čirgić. On je kazao da će, nakon naručene usluge, osiguranici putem SMS-a dobiti informaciju kada je njihov zahtjev za bolovanje realizovan. "Osim korištenja portala eZdravlje kod zahtjeva za produženje bolovanja, naši osiguranici te zahtjeve mogu uputiti lično, kod svog izabranog ljekara, ali odlaskom koji u ovom momentu ne preporučujemo", naveo je direktor FZO-a.

Izvor:RTCG