Isti principi ne mogu važiti za CG i druge države

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Aleksandar Drljević kazao je da je Non paper dokument ohrabrenje za Crnu Goru jer, kako je ocijenio, predstavlja poruku da proces pristupnih pregovora nije zaustavljen, već da se nastavlja utvrđenom dinamikom.

Drljević je, na konferenciji organizovanoj povodom predstavljanja dokumenta EK, kazao da je izrada Non papera signal da ostajemo u fokusu EU."

Zahtjevi Evropske unije su sve stroži, a očekivanja od Crne Gore sve veća, što je potpuno prirodno za državu koja predstavlja lidera u procesu evropske integracije", smatra on.

Drljević je rekao odnos Crne Gore i saradnja s EU nije uzdrman, te da su oštriji kriterijumi "motiv da sa jačim intezitetom nastavimo dalje reforme".

"Kako vrijeme protiče, neophodne reforme poprimaju suštinski karakter i postaju sve dublje i konkretnije, jer države EU žele da buduće članice budu integrisane u evropsko društvo koje funkcioniše po visokim demokratskim standardima", rekao je Drljević.

Predlog Francuske da bi proces pridruživanja EU trebalo da bude postepeniji, prema ocjeni Drljevića, ne može se isto primijeniti na države koje su odmakle u pregovaračkom procesu, kao što je Crna Gora, i one koje još nijesu otpočele pregovore.

 

izvor:rtcg