Predloženo povećanje donacija političkim partijama

Donacije fizičkih lica političkim partijama biće povećane sa dvije na pet hiljada EUR, a pravnih sa deset na 20 hiljada EUR, predložila je Radna grupa Odbora za izborne reforme.

Poslanik Demokratske partije socija,lista Mihailo Anđušić kazao je da je Radna grupa 5, koja se bavi Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pripremila niz izmjena.

“Ono što je predstavljalo suštinu našeg rada i smjernice koje su nam bile pretpostavka za kvalitetan rad su preporuke OEBS-a i ODIHR-a iz izbornih procesa 2016. i 2018. godine”, kazao je on.

Anđušić je naglasio da su te smjernice u potpunosti ispoštovane.“Ostaje da unaprijedimo neke od smjernica koje su nam dodatno dali i da ovo zakonsko rješenje zajedno sa opozicijom, nevladinim sektorom i akademskom zajednicom učinimo još kvalitetnijim”, rekao je on.

Anđušić je naglasio da se izmjenama jasno odvaja izborna kampanja od redovnog funkcionisanja političkih subjekata, što je bila jedna od osnovnih preporuka OEBS-a i ODIHR-a.

Izvor:mina