Danas izvještaj o ljudskim pravima

Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, biće predstavljen danas pred Savjetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u Ženevi.

Izvještaj će biti predstavljen u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u državama članica UN, a crnogorsku delegaciju predvodiće potpredsjednik Vlade Zoran Pažin.

Iz Vlade su objasnili da je izvještaj pripremljen u skladu sa smjernicama u odluci Savjeta za ljudska prava i obavezama preuzetim u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda UN koji podrazumijeva dostavu informacija o implementaciji preporuka dobijenih u okviru drugog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta UN za ljudska prava.

Navodi se da se Izvještaj fokusira na pregled stanja ljudskih prava i napredak ostvaren u periodu između dva ciklusa - 2013. do 2017, sa posebnom pažnjom na napredak u implementaciji preporuka nakon podnošenja Srednjeročnog izvještaja Crna Gore u julu 2015. godine.

"Dokument je rezultat nacionalnih konsultacija u kojima su učestvovali državni organi (ministarstva i organi uprave, sudstvo i tužilaštvo), nacionalna institucija zaštitnika ljudskih prava, nevladine organizacije (Građanska alijansa, Centar za prava djeteta Crne Gore, Udruženje paraplegičara Podgorica UPP, Centar za ženska prava, Romski obrazovni fond) i UN sistem u Crnoj Gori", objasnili su iz Vlade.

Uvodno izlaganje povodom predstavljanja Nacionalnog izvještaja imaće Pažin, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević.

Izvor:RTCG