Nije logično da nevladin sektor bude po pravilu antivladin

Vlada je svjesna značaja civilnog društva za proces pristupanja Crne Gore EU i zato je iskreno okrenuta ka kontinuiranom unapređenju direktnog dijaloga između Vlade i civilnog društva, kazao je premijer Duško Marković.

„Čvrstog sam stava da vaša specifična znanja, praktično iskustvo i kritičko viđenje stvari, uokvireno u konkretne i konstruktivne predloge, mogu podići kvalitet i brzinu našeg pregovaračkog procesa“, rekao je predsjednik Marković na otvaranju okruglog stola "Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU", koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade.

Premijer Marković je ponovio apel upućen i civilnom sektoru i političkim partijama: ujedinimo naše potencijale, znanje i snagu da zajedničkim pregnućem ostvarimo trenutno najvažniji nacionalni cilj – priključenje EU.

„Apelujem da obnovimo povjerenje u zajednički rad, jer samo tako možemo pojačati sinergiju svih crnogorskih potencijala. To možda nije jedini, ali je bez ikakve dileme najsigurniji i najbrži put do našeg članstva u EU", istakao je predsjednik Vlade Crne Gore.

Osvrćući se na učestalost međusobnog dijaloga, premijer je kazao da to ukazuje da je tema integracija aktuelna i inspirativna kao da ni Vlada ni NVO nijesu zadovoljni u potpunosti nivoom ostvarene saradnje.

Predsjednik Marković je rekao da Crna Gora ulazi u novu, zahtjevniju fazu zatvaranja pregovora kao i da se, nakon evropskih izbora, mijenja rukovodeća struktura u Briselu.

„Vjerujemo, naravno, da će strategije i opredjeljenja EU kada je riječ o proširenju na Zapadni Balkan ostati nepromijenjeni, ali je činjenica da ponekad puno toga zavisi i od ličnog angažmana i posvećenosti onih koji će dobiti priliku da tu strategiju i ta opredjeljenja sprovode u život“, kazao je predsjednik Marković i dodao da vjeruje da postoji značajan prostor za sinergiju naših potencijala na ovom pitanju.

On je podsjetio da je Crna Gora prva od svih država koje su pregovarale sa EU, u svoju pregovaračku strukturu uključila u značajnoj mjeri NVO, te da broj predstavnika civilnog društva nije smanjivan prilikom nedavne racionalizacije pregovaračke strukture.

„Tom odlukom, Vlada je zapravo pokazala da je zaista otvorena za sve predstavnike civilnog društva, kroz njihovo direktno učešće u radnim grupama za pregovore“, rekao je premijer i dodao da primjećuje da se određeni broj predstavnika NVO ne pojavljuje na sastancima radnih grupa, dok se na poziv šefova radnih grupa redovno odazove manje od polovine ukupnog broja predstavnika NVO.

Izvor:RTCG